Menu

 

İNFOGRAFİK NEDİR?

Yeni bir iş alanı doğuyor İnfografik

İnfografik; grafik alanında, meslek edinebilinecek yeni bir saha. Fakat ülkemizde böyle bir alanın olduğundan kimsenin haberi yok. Bir meslekte ilklerden olmak istiyorsanız tam zamanı…Globalleşen bir dünyada yaşıyoruz, Türkiye bu konuda da geri kalmış ülkelerden. Ülkemiz adına güzel işler yapmamız ve mevcut boşluğu doldurmamız gerekiyor. Bu işi ciddi anlamda yapabilmek için İnfografik nedir, kendi içinde disiplinleri nelerdir vb. çok iyi bilmemiz bunun içinde çok iyi gözlem yapmamız, bilgilerimizi paylaşmamız gerekiyor.

Peki, nedir İnfografik? 

İnfografik kavramı, ülkemiz açısından çok yeni bir kavram, yabancı basında ise bu kavrama gerçekten çok değer veriliyor. Yarışmalar yapılıyor, web sayfaları düzenleniyor vs…
İnfo nedir?
Tahmin edebileceğiniz gibi “Info” bilgi anlamına gelen İngilizce bir kelime. Sözlük anlamıyla bilgi, öğrenme, araştırma ve gözlem yoluyla elde edilen her türlü gerçek, malumat ve kavrayışın tümüdür. Bilgi, çok farklı şekillerde tanımlanmaktadır.

 • Bilgi doğruluğu ispatlanmış inançlardır (Nonaka ve Takeuchi, 1995:58).
 • Bilgi, önceden belirlenen bir dizi sistematik kural ve prosedüre uygun bir biçimde işlenmiş enformasyondur.
 • Bilgi, sosyal varlık olan insanlar arasındaki iletişim sırasında paylaşılan, aktarılan ve yeniden şekillendirilen tecrübe ve enformasyonlardır (Allee, 1997:27).
 • Bilgi, belirli bir durum, sorun, ilişki, teori veya kurala ait veri ve enformasyondan oluşan anlayışlardır (Bennet ve Bennet, 2000:19).
 • Bilgi içinde yaşadığımız dünyayı ve olayları yorumlamak ve yönetmek için uyguladığımız bir dizi anlayış, kavrayış ve genellemeler ile bize güçlü bir kavrayış ve bakış açısı kazandıran her türlü zihni faaliyettir.
 • Bilgi, sosyal olaylarda karşımıza çıkan eylem ve olayları anlamamıza yardım eden işaret ve kodlamalardır.

Bilgi, insanların ve organizasyonların etkin bir biçimde eylem gerçekleştirmeleri için sahip olmaları gereken kapasitedir (Argyris, 1993: 2-3).
Grafik tasarım nedir ?
Design sözcüğü Latince kökenli ‘designare’den türemiştir; anlamı ‘bir şeye işaret etmektir’. Etimolojik anlamda, uzakta olan bir şey işaret edilebilir; piktoral anlamda ‘de-sign’ birden fazla şeyin olduğu ortamda, yalnızca tek bir şeyi işaret edebilir. Ruhani anlamda ise ‘aklın gözü’ betimlemesiyle; sözcüğün yoğun bir arınmadan geçtiği hissedilir. Tasarlamak sözcüğü ile de; işaretlemek, iz bırakmak, not etmek, altını çizmek, damga vurmak, özgün olmak, biricik ve tek olmak, belirginleştirmek, ayrıştırmak eylemleri vurgulanır.
Grafik Tasarım en kısa tanımıyla, resmin stilize edilmiş halidir. Dolayısıyle desen bilgisi gerektirir. Grafik tasarımcısının grafik sanatları bilmesi yani sanatçı olması gerekir.
İnfo + Grafik tasarım = İnfografik
Bilgi ve grafiğin birleşmesine infografik denir. Bu ortaklık bir çok avantajı da beraberinde getiriyor. Bazı avantajları şunlardır.

 • İnfografik habere farklılık kazandırır,
 • Daha fazla dikkat çeker,
 • Daha etkilidir,
 • Akılda kalıcıdır çabuk unutulmaz,
 • Kolay anlaşılır,
 • Uzun bir mesele daha çabuk aktarılır,
 • İnfografikle sunulmuş bir haber daha keyiflidir,
 • Kalıcı bir eser niteliği taşır.

Categories:   infografik

Comments