Menu

Kurban kesmek için gereken şartlar infografik

Kurbanın şartları nelerdir, kimler kurban kesmelidir? Kurban alırken dikkat edilecek hususlar nelerdir? Hangi hayvanlardan kurban olur?

Kurban kesebilmek için aranan şartları şöyle sıralayabiliriz:
1-Müslüman olmak.
2-Mukim olmak: Misafire kurban düşmez
3-Hür olmak
4-Zengin olmak: Dinin zengin saymadığı kişi kurban kesemez. Kesse de nafile olarak kesebilir. Yalnız buradaki zenginlerden maksat, zekat verecek olan değil, sadaka-ı fıtrı verecek olanlardır. İkisi arasındaki farkı şöyle açıklayabiliriz: Zekat verilmesi için, elde bulunan asli ihtiyaçların dışındaki nisap miktarı malın üzerinden tam bir yılın geçmesi gerekmektedir. (Nisap miktarı için asli ihtiyaçların dışında 85 gram altın ya da o değerde mala sahip olmak gerekir.) Sadaka-ı fıtır ya da kurbanda ise öyle bir şart yoktur. Eline bayramın üçüncü günü de para geçse ve zengin olsa ona kurban kesmek vacip olur. Çünkü onda itibar, vaktin çıkışınadır. Önceki durum önemli değildir. Aynen, ilk günü fakirleşse ona da kurban düşmez. Kurban kesebilmek için, akıl ya da büluğ şart koşulmamıştır. Eğer çocuğun malı varsa onun adına velisi kurban kesecektir.
Kurban kesmek icin gereken sartlar infografik grafikKurbanın hükmü
İmam Azam Ebû Hanife’ye göre kurban vaciptir. Delili de: “Rabb’in için namaz kıl ve kurban kes (Kevser Sûresi, 2) âyet-i kerimesinin delâletiyle Peygamberimiz’in: ”Kimin hali vakti yerinde olur da kurban kesmezse namazgâhımıza yaklaşmasın.” (İbn Mâce, Adâhî, 2) hadisindeki “vaîd” korkutmadır. Böyle bir korkutma ancak vacip olan bir ibadetin terki için yapılır. Yani İmam-ı Azam demek istiyor ki, kurban vacip olmasaydı Efendimiz onu terk edene böyle bir tehditte bulunmazdı. Şâfiî, Mâliki ve Hanbelîlere göre ise kurban vacip değil, Peygamberimizin asla terk etmediği bir sünnet-i müekkededir.
Besmele çekmek:
Kurbanlar kıbleye karşı yatırılarak “Bismillahi Allahü Ekber.” diye kesilir. Kurban sahibinin besmelesi yeterli olmaz; onu kesenin besmeleyi getirmesi şarttır. “Bismillahi Allahü Ekber.” demelidir. Besmele kasten terk edilirse, hayvanın eti yenmez, haram olur. Fakat unutarak terk edilirse, böyle kesilen hayvanın eti yenir.
Kurbanın kesim vakti
Kurban, Zilhicce ayının 10, 11 ve 12. günleri kesilebilir. Yani bayramın 1, 2 ve 3. günü, güneş batımına kadardır.
 
 
 
islamic infographics

Categories:   Adnan Sarıkabak, infografik, İslam

Comments