Menu

Türkiye’nin gelir seviyesi haritası – Gelir seviyesi infografik

gelir-haritasİ-grafik-infografik
Türkiye’de yoksulluk oranı yüzde 15 oldu. Buna göre; yoksulların yüzde 16,1’i Şanlıurfa, Diyarbakır bölgesinde, yüzde 9,3’ü Mardin, Batman, Şırnak, Siirt, yüzde 8,4’ü ise Van, Muş, Bitlis, Hakkari bölgesinde yer aldı. En yüksek gelir Ankara Bölgesine ait. Gelir eşitsizliği en düşük bölge Zonguldak, Karabük, Bartın, yoksulluk oranı en yüksek bölge Erzurum, Erzincan, Bayburt oldu. Türkiye’de ortalama yıllık eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert geliri 2014 yılında 14 bin 553 TL iken, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. düzey bölgeleri itibarıyla Ankara 20 bin 446 TL ile ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri en yüksek bölge oldu. Bu bölgeyi, 19 bin 62 TL ile İstanbul Bölgesi ve 16 bin 935 TL ile İzmir Bölgesi izledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2014 yılı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçlarını açıkladı. Buna göre; ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirinin en düşük olduğu bölgeler 7 bin 233 TL ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt), 7 bin 570 TL ile Şanlıurfa, Diyarbakır ve 7 bin 901 TL ile Van, Muş, Bitlis, Hakkari şeklinde sıralandı.

GELİR EŞİTSİZLİĞİ EN DÜŞÜK BÖLGEl ZONGULDAK, KARABÜK, BARTIN

Sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, 1’e yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade eden gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan Gini katsayısı, Türkiye’de 2014 yılı itibarıyla 0,391 iken, bu değerin en düşük olduğu bölgeler; 0,304 ile Zonguldak, Karabük, Bartın ve 0,308 ile Tekirdağ, Edirne, Kırklareli oldu. Gini katsayısının en yüksek olduğu bölgeler ise 0,413 ile Erzurum, Erzincan, Bayburt) ve 0,412 ile Şanlıurfa, Diyarbakır oldu. En yüksek gelire sahip yüzde 20’lik grubun gelirinin en düşük gelire sahip yüzde 20’lik grubun gelirine oranı şeklinde hesaplanan P80/P20 oranı Türkiye genelinde 7,4 iken, bu değerin en düşük olduğu bölgeler 4,5 ile Zonguldak, Karabük, Bartın, 4,6 ile Kastamonu, Çankırı, Sinop oldu.

YOKSULLUK ORANI EN YÜKSEK BÖLGE ERZURUM, ERZİNCAN, BAYBURT

Her bölge için eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirin yüzde 50’si temelinde hesaplanan yoksulluk sınırına göre, yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler; yüzde 15,3 ile Erzurum, Erzincan, Bayburt ve yüzde 14,4 ile İzmir oldu. Yoksulluk oranının en düşük olduğu bölgeler ise yüzde 6,3 ile Zonguldak, Karabük, Bartın ve yüzde 6,8 ile Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak bölgeleri oldu.

YOKSULLARIN YÜZDE 16,1’İ ŞANLIURFA, DİYARBAKIR BÖLGESİNDE YER ALDI

Türkiye için eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirin yüzde 50’si bazında hesaplanan yoksulluk sınırına göre, Türkiye’de yoksulluk oranı yüzde 15 oldu. Buna göre; yoksulların yüzde 16,1’i Şanlıurfa, Diyarbakır bölgesinde, yüzde 9,3’ü Mardin, Batman, Şırnak, Siirt, yüzde 8,4’ü ise Van, Muş, Bitlis, Hakkari bölgesinde yer aldı. Türkiye’deki yoksullar içinde en düşük paya sahip bölgeler ise yüzde 0,3 ile Zonguldak, Karabük, Bartın, yüzde 0,6 ile Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve Kastamonu, Çankırı, Sinop olarak sıralandı. (CİHAN)

Categories:   3d, harita, infografik, Para, Yunus Emre Hatunoğlu

Comments