Menu

gunler

TARİHİ ADI KONU KURULUŞU
01 Ocak Yılbaşı KN: 17.03.1981 – 2429 – RG: 19.03.1981 –  17284
KN: 28.12.1999 – 4500 – RG: 30.12.1999 –  23922
Milâdî takvimin başlangıcıdır.
 
Ocak 1. Hf. Veremle Savaş Eğitimi Hf. (MEB) 03.01.1947’de Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yılın ilk haftasını “Veremle Savaş Haftası” olarak kabul etti.
11 Nisan 1949’da da Veremle Savaş Kanunu kabul edildi.
– Sağlık Bakanlığı
Ocak 2. Hf. Enerji Tasarrufu Hf. (MEB)   – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
– Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Md.
07-13 Ocak Beyaz Baston (Körler) Hf.   – Sağlık Bakanlığı
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Gazetecilerin işverenleriyle ilişkileri; 13 Haziran 1952 tarih ve 5953 sayılı: “Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunla (kısaca Basın İş Kanunu) düzenlendi. Bu Kanun 1954 yılında 6253 ile 04 Ocak 1961 tarihli 212 sayılı Kanunlarla önemli değişikliklere uğradı. Belirlenen 10 Ocak 1961’de ise 212 sayılı Kanun yürürlüğe girdi. – Türk Gazeteciler Sendikası
25-31 Ocak Dünya Cüzam (Lepra) Günü (25) ve Hf.   – Sağlık Bakanlığı
26 Ocak Dünya Gümrük Günü    
27 Ocak Osmanlı Haftası 27.01.1299 Osmanlı Devletini’nin kuruluşu.
01.11.1922  Saltanatın kaldırılması ve Osmanlı Devleti’nin son bulması.
1999’da 700. Kuruluş yılı kutlamaları TRT başta olmak üzere yıl boyu ülke çapında düzenlendi.
– Başbakanlık
– Kültür Bakanlığı
– Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
– Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu
– Türkiye Yazarlar Birliği
14 Şubat Dünya Sevgililer Günü
(St. Valentine’s Day)
   
15 Şubat İzcilik Haftası    
28 Şubat Sivil Savunma Günü (MEB)   – İçişleri Bakanlığı
01-07 Mart Yeşilay Haftası (MEB) 05 Mart 1920’de Hilal-i Ahdar (Yeşilay) adıyla kuruldu.
1934’de kamu yararına çalışan dernek oldu 1946’da MEB Yeşilay’ı eğitici kollar arasına aldı. 1953’den beri kutlanıyor.
– Sağlık Bakanlığı
– Türkiye Yeşilay Cemiyeti Ankara Şubesi
 
 
06 Mart Hukuk Devleti Günü      
08 Mart Dünya Kadınlar Günü (MEB) 1910 yılında 2. Sosyalist kadınlar kongresinde ilân edildi.
16 Aralık 1977’de BM’ce de onaylandı.
– Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Gn.Md.
– Başbakanlık SHÇEK Gn. Md.
 
12 Mart İstiklâl Marşı’nın Kabulü (MEB) TBMM MEB’in açtığı yarışmaya katılan 724 şiir arasından 12 Mart 1921’de M. Akif’in şiirini kabul etti. 09 Eylül 1922’de ise yarışmaya katılan 22 eser arasından Osman Zeki ÜngörBey’in bestesi kabul edildi. – MEB  
14 Mart Tıp Bayramı Türkiye’de ilk tıp okulu (Tıbhane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adlarıyla) 14.03.1827’de
İstanbul Şehzadebaşı’nda açıldı. 14.03.1919’dan beri kutlanıyor
– Sağlık Bakanlığı  
15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü (MEB) 15 Mart 1962’de ABD Başkanı Kennedy’nin tüketicilerle ilgili konuşması başlangıç olarak kabul gördü. – Türk Standartları Enstitüsü  
18 Mart Çanakkale Deniz Zaferini Anma Günü (MEB) Boğaz savaşının ilk aşamasında İngiliz ve Fransız Donanması kesin yenilgiye uğradı. – Turizm Bak. Tanıtma Gn.Md.
 
 
 
18-24 Mart (3.Cu) Dünya Yaşlılar Günü (18) ve Yaşlılar Hf. (MEB) 1990’dan itibaren – Devlet Bak. Aile Araştırma Kurumu
– Büyükşehir Belediye Başkanlığı
– Yaşlıları Koruma Derneği
 
19 Mart Türk Dünyası Filmleri Günü 1996’dan itibaren 8. Ankara Film Festivaliyle başladı.    
21 Mart Nevruz 1991’den beri yurt genelinde kutlanmaktadır – Kültür Bakanlığı  
21 Mart Uluslararası Irk Ayrımı ile Mücadele Günü      
Mart’ın 2.Hf. Dünya Ormancılık Günü (21) ve Hf. (MEB) 21 Mart 1971’de BM Gıda ve Tarım Örgütü’nce kabul edildi. – Orman Bak.
– Ankara Valiliği-Ağaç Bayramı
 
22 Mart Dünya Su Günü   – DSİ Gn. Md.  
23 Mart Dünya Meteoroloji Günü   – Meteoroloji Gn. Md.  
25-31 Mart Kalp Haftası (MEB) Türkiye’de kalp ve damar hast. bulaşıcı hast. Ve kanser ölümde ilk üç sırayı teşkil ediyor. – Sağlık Bakanlığı
 
 
27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü (MEB)   – Kültür Bakanlığı  
29 Mart Üç Ayların Başlangıcı  Üç Ayların Başlangıcı – Üç Ayların Başlangıcı  
30 Mart Regaib Kandili  
30 Mart’ı – 31 Mart’a Bağlayan Gece
Regaip Kandilimiz Kutlu Olsun
-Regaib Kandili  
Mart Son Pz.
İle biten hf.
Vergi Haftası (MEB)   – Maliye Bak. – APK Kurulu Bşk.
 
 
Mart Son Hf. Kütüphanecilik Haftası (MEB) 06 Mart 1982 – 17625
1964’den beri kutlanıyor.
– Kültür Bak. Kütüphaneler Gn. Md.
– Türk Kütüphaneciler Derneği
 
01-07 Nisan Dünya Kanser Günü (4) ve Hf. (MEB)   – Sağlık Bakanlığı
– Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu
   (18 Şubat 1947’de Ankara’da kuruldu
   Kamu yararına çalışan bir dernektir.)
 
01 Nisan Dünya Mizah (Şaka) Günü      
04 Nisan NATO Günü (MEB) 04 Nisan 1949’da 12 devlet Washington’da Kuzey Atlantik Andlaşmasını imzaladı. Türkiye ve Yunanistan 18.02.1952’de NATO’ya üye oldu.Yeni katılımlarla üye sayısı 16’ya çıktı Merkezi Brüksel’dedir. – Türk Atlantik Andlaşması Derneği-Ankara  
04-10 Nisan Polis Günü (10) ve Haftası (MEB) 10 Nisan 1845’de Emniyet Teşkilatı Kuruldu. – İçişleri Bakanlığı Emniyet Gn. Md.  
05 Nisan Avukatlar Günü      
07-13 Nisan Dünya Sağlık Günü (7) ve
Türkiye Sağlık Hf.(MEB)
22 Temmuz 1946’da merkezi İsviçre / Cenevre kentinde olan BM Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Kuruldu.
09 Haziran 1947’de Türkiye girdi. Halk Sağlığı Eğitimi Türkiye Milli Komitesi, 7 Nisan’daki Dünya Sağlık Gününü haftaya çıkardı.
– Sağlık Bakanlığı  
09 Nisan Mimar Sinan ve Mimarlar Günü      
10 Nisan Polis Günü (MEB) 10 Nisan 1845’de Polis Nizamnamesiyle bir güvenlik teşkilatı kuruldu. (%16’sı trafik hizmetinde.) – İçişleri Bakanlığı  
15 Nisan Büyümenin İzlenmesi Günü   – Sağlık Bak.  
15-21 Nisan Malazgirt Haftası Türklerin Anadolu’ya gelişi ve 1071 Malazgirt Zaferine istinaden.    
15-21 Nisan Dünya Turizm Günü ve Hf. (MEB)   – Turizm Bak. Ve MEB işbirliğiyle  
16-26 Nisan TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği BM çocuk yılı olan 1979 dan beri kutlanıyor. – TRT Gn. Md.  
14-20 Nisan Kutlu Doğum Haftası 1988’den itibaren Hz. Muhammed’in Doğum Yıldönümü olan 20 Nisan 571 kutlanıyor. – Türkiye Diyanet İşleri Bşk.
– Türkiye Diyanet Vakfı
 
20-26 Nisan Ebeler Haftası   – Sağlık Bakanlığı  
22 Nisan Dünya Günü 22 Nisan 1970’de ABD’de başladı.
1990’dan beri Türkiye’nin de katıldığı 140 devletçe kutlanıyor.
– Katı Atık Kirlenmesi Araştırma Komitesi  
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (MEB) 23 Nisan 1921 (1337) – 112
KN: 17.03.1981 –    2429
RG: 19.03.1981 – 17284
Türkiye’nin ilk milli, dünyanınsa tek çocuk bayramıdır. TBMM’nin açılış gününde Türkiye topraklarında 200 bini aşkın bir istila ordusu bulunuyor. Bunlardan : 38 bini İngiliz, 59 bini Fransız, 20 bini İtalyan, 90 bini Yunan… Türk Ordusu bu sayıya, ancak iki yılı aşkın bir süre sonra, Ağustos 1922’de ulaşabilecek, fakat o tarihte yalnız Yunan ordusunun Batı Anadolu’daki mevcudu 200 bini bulmuş olacaktır. Yeni Türk Devletini kuracak bu Yüce Meclis, hiç tatil yapmaksızın 3 yıl çalışacak 16 Nisan 1922’de seçimler için çalışmalarını sona erdirecektir…
   
23 Nisan Mirac Kandili 23 Nisan’ı – 24 Nisan’a Bağlayan Gece
Mirac Kandilimiz Kutlu Olsun
 
22-28 Nisan Televizyon İzlememe Haftası   44 sivil toplum örgütü şiddet ve porno filmlerini protesto etmek maksadıyla
– Zeki SÖZER –
 
25 Nisan Kara Şehitlerini Anma Günü   – Genelkurmay Başkanlığı  
29 Nisan Dünya Dans (Bale) Günü Balenin babası Fr. Jean George Noverre’nin (1810-1927) doğum günü olan 29 Nisan’da 21 ülkece kutlanıyor. – BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
 
 
01 Mayıs “Bahar Bayramı”
“İşçi Günü”
“İşçi Sınıfının Birlik, Dayanışma ve Mücadele G.”
“Dünya İşçi Bayramı”
1 Mayıs 1886’da ABD’de başladı. Türkiye’de 12 Eylül’den sonra bir mayıs yasaklandı ve tatil olmaktan çıkarıldı    
01-07 Mayıs Yunus Emre Kültür ve Sanat Hf.      
Mayıs 1.Ct. Trafik Güvenliği ve Eğitimi Hf. (MEB)   – İçişleri Bak.  
03 Mayıs Uluslararası Özgür Basın Günü Paris’de Sınır Tanımayan Gazeteciler Birliği’nce başlatıldı. BM’de 1994’te kabul etti. – Dünya Özgür Basın Komitesi
– Basın Konseyi
 
03 Mayıs Türkçülük Günü      
04-10 Mayıs İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Hf. 1987’den beri kutlanıyor. – Çalışma Bakanlığı  
04 Mayıs Türkiye Noterler Günü      
05 Mayıs Hıdrellez   – Kültür Bakanlığı  
06 Mayıs Aile Haftası (MEB)      
06-12 Mayıs Kan Haftası      
09 Mayıs Türkiye İstatistik Günü   – Başbakanlık DİE Başkanlığı  
Mayıs 2.Pz. Anneler Günü (MEB) 1907 yılında Amerika-Philadelphia’da 1956 yılında Türkiye’de kutlanmaya başlandı.
05 Mayıs 1955’de Türk Kadınlar Birliğince her yıl Mayıs’ın 2.Pazarı “Anneler Günü” olarak kabul edildi.
– Sağlık Bakanlığı  
10-16 Mayıs Dünya Sakatlar Haftası (MEB) BM üyesi ülkelerde kutlanıyor. – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
– Başbakanlık Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı
 
10 Mayıs Dünya Sakatlar Günü      
10 Mayıs Berat Kandili 10 Mayıs’ı – 11 Mayıs’a Bağlayan Gece
Berat Kandilimiz Kutlu Olsun
 
11 Mayıs Görmeyenler Günü      
12 Mayıs İşitme ve Konuşma Özürlüler Günü      
13 Mayıs Bedensel (Ortopedik) Sakatlar Günü      
13 Mayıs Türk Dil Bayramı Karamanoğulları Beyliğinin hükümdarı Karamanoğlu Mehmet Bey, 13 Mayıs 1277’de yayımladığı bir fermanla Türkçe konuşulup yazılmasını buyurdu. Böylece Anadolu’da Türkçe ilk kez resmi dil, devlet dili oldu. Anadolu Selçukluları döneminde edebiyatdave devlet işlerinde Farsça kullanılıyordu. Türk Dil Bayramı 1960’dan bu yana kutlanıyor. – Kültür Bakanlığı
– Karaman Valiliği ve Belediye Başkanlığı
 
14 Mayıs Dünya Eczacılık Günü
Dünya Çiftçiler Günü
Zeka ve Ruhsal Özürlüler Günü
  – Sağlık Bakanlığı
– Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti
 
15 Mayıs Dünya Aile Günü (15) ve Hf. (MEB)
Güçsüzler, Yaşlılar ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Günü
BM’ce 1993’de Genel Kurul Kararıyla kabul edildi. – Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu
 
 
16 Mayıs Sakatların Genel Sorunları Günü      
10-16 Mayıs Danıştay ve İdari Yargı Hf.      
12-18 Mayıs Dünya Hemşireler Günü (12) ve Hf.   – Sağlık Bakanlığı  
15-21 Mayıs Hava Şehitlerini Anma Günü (15) ve
Havacılık Haftası (MEB)
İlkin, Muavenet-i Milliye adlı uçağı ile Kahire-İstanbul uçuşu yapan Pilot Yzb. Fethi Bey ve Gözetleyicisi Kıd.Üst Teğmen Sadık Beyin uçağının 14 Şubat 1914’de Suriye’de Taberiye gölü civarında düşerek şehid olması üzerine İstanbul Fatih parkında yapılan hava anıtı yanında anma günü 1916’da başladı ve devam etti. İkinci kez, Kahraman havacılarımızdan Binbaşı Fazıl Beyin uçağının 27 Ocak 1923’de düşerek şehit olması anma günü olarak kabul edildi ve yıllarca devam etti. Ocak ayının soğukluğu ve katılım yetersizliği göz önünde bulundurularak anma günü 15 Mayıs’a alındı. – Genelkurmay Başkanlığı  
18-24 Mayıs Müzeler Haftası (MEB)   – Kültür Bakanlığı  
19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı (MEB) KN: 17.03.1981 –    2429
RG: 19.03.1981 –  17284
   
19-25 Mayıs Gençlik Haftası   – Bakanlar Kurulu  
20-26 Mayıs İstihdam Haftası   – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak.  
21 Mayıs Dünya Süt Günü (MEB)      
24-30 Mayıs Sokak Çocuklarına Şefkat Haftası 1997’den itibaren kutlanıyor. SHÇEK Kurumunca başlatıldı. – Devlet Bakanlığı Sosyal Hizmetler ve Çocuk
  Esirgeme Kurumu  (SHÇEK)
 
27 Mayıs Ramazan’ın Başlangıcı Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan
28 Mayıs Tarihî Türk Evlerini Koruma Haftası 1982’den beri kutlanıyor. – Türkiye Tarihî Türk Evlerini Koruma Derneği  
29 Mayıs İstanbul’un Fethi Şenlikleri (1453)   – İstanbul Büyükşehir Belediyesi  
31 Mayıs Dünya Sigara İçmeme Günü (MEB)   – BM Dünya Sağlık Örgütü (WHO)  
31 Mayıs Dünya Ruh Sağlığı Günü 1990’dan beri kutlanıyor. – Sağlık Bakanlığı  
01 Haziran Türk Hava Kuvvetleri’nin Kuruluş Günü  (1911) 01.07.1932’de HKK. müstakil bir komutanlık olmuş, 31.01.1944’de HKK. kurulmuştur. – Genelkurmay Başkanlığı  
Haziran 2.Pt. Dünya Çevre Koruma Günü (5) ve Hf. (MEB) İlk kez 1970’de ABD’de Stanford Üni. de sonra 1972’de ABD-Stocholm’de BM İnsan Çevre Konferansının toplandığı gün çevre günü oldu. Bizde de 1991’de Çevre Bak. kuruldu. – Çevre Bak.
– Sağlık Bak.
 
 
11 Haziran’ı takip
eden Pazar günü
Toprak Bayramı Kanunu KN :                         4760
RG : 16.06.1945  –  6033
   
15 Haziran Kaynanalar Günü      
Haziran 3.pa. Dünya Babalar Günü 1915 ABD’de başladı.
1985’den beri Türkiye’de de kutlanıyor.
   
21 Haziran Kadir Gecesi 21 Haziran’ı  – 22  Haziran’a Bağlayan Gece Kadir Gecemiz Kutlu Olsun!
24 Haziran Ramazan Bayramı Arefesi Ramazan Bayramı Arefesi
25 Haziran Ramazan Bayramı 1.Günü Ramazan Bayramımız Kutlu Olsun!
26 Haziran Ramazan Bayramı 2.Günü Ramazan Bayramımız Kutlu Olsun!
27 Haziran Ramazan Bayramı 3.Günü Ramazan Bayramımız Kutlu Olsun!
 
 
26 Haziran
 
Uluslar Arası Uyuşturucu Kullanımı ve
Kaçakçılığı ile Mücadele Günü
     
26 Haziran Harp Akademileri Günü   – Genelkurmay Başkanlığı  
30 Haziran Emekliler Haftası   – Sivil Emekliler Derneği – Ankara
   (ES, SSK, ve BAĞKUR Üyesi = 3.5 mil.)
 
01 Temmuz Kabotaj (*) ve Deniz Bayramı 19 Nisan 1926’da TBMM Kabotaj Kanununu kabul etti. 01 Temmuz 1926’da ise Kanun yürürlüğe girdi.    
01 Temmuz Dünya Mimarlık Günü      
01-07 Temmuz Uluslar Arası Nasreddin Hoca Şenlikleri   – Kültür Bakanlığı
  (Kutlamalar Akşehir / Konya’da yapılıyor.)
 
Temmuz 1.Ct. Uluslar Arası Kooperatif Günü Uluslararası Koop. Birliği (ICA) 1922-Milano    
10 Temmuz Dünya Hukuk Günü      
11 Temmuz Dünya Nüfus Günü   – BM Nüfus Fonu (UNFPA)
– Sağlık Bakanlığı
 
24 Temmuz Türk Basınından Sansurün Kaldırılması Günü  ve Gazeteciler (Basın) Bayramı 24 Temmuz 1908 2. Meşrutiyetin ilanı tarihi esas alındı. – Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
  (Basın Özgürlüğü Ödülleri Törenini Düzenliyor.)
 
16 Ağustos Türklerin Anadolu’da İlk Fetih Günü 16 Ağustos 1064’de Bizans’a bağlı surlarıyla meşhur Ani Kalesi ile Kars ve çevresi Sultan Alparslan tarafından fethedildi.    
16-23 Ağustos Hacı Bektaşı Veli’yi Anma Günü ve Hf.   – Kültür Bakanlığı
  (Anma töreni Hacı Bektaş / Nevşehir’de
  yapılıyor.)
 
17-25 Ağustos İbni Sînâ Haftası Büyük Türk filozofu, bilgini ve hekimlerin pîri    İbni Sînâ 17 Ağustos 980’de Buhara-Afşena    kasabasında doğdu.
21 Haziran 1037’de Hemedan’da öldü. Doğumunun 1003. Yıldönümünden itibaren (1983) bir hafta süreyle anılmaya başlanmıştır.
– Kültür Bakanlığı
  (Ankara İl Kültür Müdürlüğü)
 
26 Ağustos Malazgirt (*) Zaferi Günü Anadolu’da ilk Türk Devletinin temeli atıldı.    
30 Ağustos Zafer Bayramı KN: 01.04.1926 –   795 (30 Ağustos’un Zafer Bayramı olarak kabulü.)
17.03.1981 –   2429
RG: 19.03.1981 – 17284
   
26-30 Ağustos Zafer Haftası –
Malûl Gaziler Haftası
TBMM Zafer Bayramı Yönetmeliği – Genelkurmay başkanlığı  
30 Ağustos Türk Silahlı Kuvvetleri Günü   – Genelkurmay Başkanlığı  
31 Ağustos Kurban Bayramı Arefesi Kurban Bayramı Arefesi
01 Eylül Kurban Bayramı 1.Günü Kurban Bayramımız Kutlu Olsun
02 Eylül Dünya Barış Günü      
02 Eylül Kurban Bayramı 2.Günü Kurban Bayramımız Kutlu Olsun
03 Eylül Kurban Bayramı 3.Günü Kurban Bayramımız Kutlu Olsun
04 Eylül Kurban Bayramı 4.Günü Kurban Bayramımız Kutlu Olsun
08 Eylül Dünya Okuma Günü   Millî Eğitim Bakanlığı  
Eylül 3.Hf. İlköğretim Haftası (MEB) 1961 tarih ve 2222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu 51. Md. İle Millî Eğitim Bakanlığı  
13 Eylül Avcılar Günü      
13 Eylül
Son Hf.
Mucitler ve Araştırmacılar Hf.   Mucitler ve Araştırmacılar Derneği -Ankara  
19 Eylülü
Kapsayan Hf.
Şehitler ve Gaziler Günü ve Haftası 19 Eylül 1921’de Mustafa Kemal’e Gazi unvanı verilmesini temel alan 05 Eylül 2000 tarihli 2000/24 sayılı Başbakanlık genelgesine istinaden Türkiye Gaziler Vakfı  
25 Eylül Yangından Korunma Hf. (MEB) Ülkemizde  ilk  İtfaiye  Teşkilâtı
25  Ekim  1714’de  kurulmuştur.
   
26 Eylül Dil Bayramı (MEB) 13.05.1277’de “Türkçe’nin resmi dil olması” hakkında Karamanoğlu Mehmet Bey’in fermanı yayınlandı.
01.11.1928’de Latin Harflerinin kabul ve tatbiki hakkında Kanun TBMM’de kabul edildi.
12.07.1932’de Türk Dili Tetkik Cemiyeti kuruldu. 31.08.1936’da adı Türk Dil Kurumu’na çevrildi.
26 Eylül 1932’de ise 1.Türk Dil Kurultayı Dolmabahçe Sarayında toplandı. (Bitişi : 05 Ekim 1932)
– Türk Dil Kurumu  
27 Eylül Deniz Kuvvetleri Günü – Preveze Zaferi
(Barbaros Günü)
27 Eylül 1538
Preveze Deniz Zaferi
   
30 Eylül Aşure Günü Aşure Günü
Ekim 1.Pt. Dünya Çocuk Günü (MEB) 20 Ekim 1953’de BM kabul etti.
(0-14 yaş çocukluk çağıdır.)
– Devlet Bak. Aile Araştırma Kurumu  
Ekim 1.Hf. Camiler Haftası   – Diyanet İşleri Başkanlığı  
Ekim 2.Hf. Aile Haftası   – Devlet Bak. Aile Araştırma Kurumu  
04 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü (MEB) İlk kez İngiltere’de 1853’de başladı. Dünya Hayvanları Koruma Fed / Lahey’de 1931’de kabul edildi.
Türkiye’de 1936’dan beri kutlanıyor.
   
05 Ekim Dünya Öğretmenler Günü BM-UNESCO
Eğitim Enternasyonali
– Milli Eğitim Bakanlığı  
09-16 Ekim Dünya Gıda Günü (16) ve
Beslenme ve Gıda İsrafını Önleme Hf. (MEB)
1972 – BM – FAO
1976 – Türkiye
– BM Gıda ve Tarım Örgütü – FAO
– Sağlık Bakanlığı
 
09 Ekim Dünya Posta Günü      
13 Ekim Ankara’nın Başkent Oluşu (MEB) 13 Ekim 1923’de
Ankara Başkent oldu.
   
14-20 Ekim Dünya Standartları Günü (15) ve
Türkiye Standartları Hf.
  – Türk Standartları Enstitüsü  (TSE)  
21 Ekim Gazeteciler Bayramı 01.11.1831 – “Takvim-i Vekayi” yayına başladı. (Osmanlı Devleti’nin ilk yayın organı olan, resmi, Türkçe haftalık gazete. Sonra adı “Ceride-i Resmiye” daha sonra da “Resmi Gazete” oldu.) 21 Ekim 1860’da ise Tercüman-ıAhvâl gazetesi yayın hayatına girdi. Agâh Efendi’nin, İbrahim Şinasi’nin yardımıyla çıkardığı bu sahibi Türk olan ilk özel fikir gazetesinin çıkış günü Türk Basınınca da benimsenmiş olup kutlanmaktadır.    
23-30 Ekim PTT Haftası 16 Ekim 1953’de
PTT Gn.Md.’lüğü kuruldu.
   
24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü (MEB) 04-11 Şubat 1945 – Yalta’da toplanan üç büyükler (Amerika-Roosvelt, İngiltere-Churchill, Rusya-Stalin) BM Anayasa’nın hazırlanması için bir komisyon kurulmasına karar verdiler.
25 Nisan-26 Haziran 1945 – BM Konferansı San Francisco şehrinde yapıldı. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 50 devletin temsilcisi yapılan teklifleri incelediler ve konferansın sonunda 26 Haziran 1945’de BM, Anayasası’nı tasdik ettiler. 15 Ağustos 1945’de TBMM BM Anayasası’nı kabul etti.
24 Ekim 1945 – BM Anayasası beş büyük devlet tarafından da onaylanarak yürürlüğe girdi. Bu tarih BM Günü olarak kutlanmaktadır.
* BM’nin merkezi New York kentindedir. Bugün 185 ülke örgütün üyesidir. Bünyesinde 51 bin sivil ve 70 bine yakın asker barındırmaktadır. Yılda 12 bin toplantı yapmakta ve 1300 rapor hazırlamaktadır. Dünyanın 13 bölgesinde 67 bin BM Barış gücü askeri görev yapmaktadır.
   
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (MEB)        19.04.1925
KN: 17.03.1981 –     2429
RG: 19.03.1981 –   17284
29 Ekim’in bayram olarak kabulü.
Bayram 28 Ekim günü saat 13.00’te başlar.
 
29 Ekim Kızılay Haftası (MEB) 22.08.1864’de Cenevre Konf. Toplandı Osmanlı Devleti de Cenevre Sözleşmesini imzaladı.
İstanbul’da “Osmanlı Mecruhini Askeriye İane Cemiyeti” adıyla 11 Haziran 1868’de kuruldu.
14 Nisan 1877’de, “Osmanlı Hilâli Ahmer Cemiyeti”,
1923’de “Türkiye Hilâli Ahmer Cemiyeti”,
28 Nisan 1935’de “Türkiye Kızılay Cemiyeti”, (Atatürk’ün teklifiyle 1947’de “Türkiye Kızılay Derneği” adını aldı.
1925’’de genel merkezi İstanbul’dan Ankara’ya taşındı. T.Kızılay Derneği Esas Nizamnamesi 04 Haziran 1953’de BKK’la onaylandı.
– Sağlık Bak.
– Türkiye Kızılay Derneği
 
31 Ekim Dünya Tasarruf Günü      
01 Kasım Türk Harflerinin Kabulü 01 Kasım 1928 tarihli 1353 sayılı “Yeni Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkında kanun” ile yeni alfabe uygulanmaya başlandı (YG : 03 Kasım 1928).    
04 Kasım UNESCO Günü      
06 Kasım Dünya Şehircilik Günü      
09 Kasım Organ Nakli Haftası      
10 Kasım’ı
kapsayan Hf.
Atatürk’ü Anma Günü (10) ve Hf. (MEB) Atatürk 10 Kasım 1938 günü saat 9’u 5 geçe, Dolmabahçe Sarayı’nda vefat etti. Nâşı, 21 Kasım 1938 günü İstanbul’dan Ankara’ya nakledilerek, Etnoğrafya müzesindeki geçici kabrine konuldu. Daha sonra ölümünün 15. Yıldönümünde, 10 Kasım 1953 günü Anıtkabir’e edebî istirahatgâhına nakledildi.    
Kasım 2.Hf. Dünya Çocuk  Kitapları Hf. (MEB) 1917-Amerikan İzcileri kitaplık yöneticileri
1956-Türkiye’de kabul edildi.
– Kültür Bakanlığı  
Kasım 2.Hf. Dünya Kalite Günü   – Türk Standartları Enstitüsü  (TSE)  
16 Kasım Uluslar Arası Hoşgörü Günü UNESCO tarafından ilân edildi.
16 Kasım 1945’de UNESCO Anayasası kabul edildi.
– Yüksek Öğrenim Kurumu-YÖK
– Aile Araştırma Kurumu
 
 
17 Kasım Dünya Komşular Günü Gazeteci Hıncal Uluç ve arkadaşları ilan etti.    
20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü      
20-26 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Hf.   – Sağlık Bakanlığı
– Diş hekimleri Odası
 
22 Kasım Diş Hekimleri Günü   – Sağlık Bakanlığı
– Diş Hekimleri Odası
 
24-30 Kasım Öğretmenler Günü (24) ve Hf. (MEB) 08.07.1982 – 17758
24.11.1928 Atatürk’ün Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabulü.
24.11.1981’den beri kutlanıyor.
– Milli Eğitim Bakanlığı  
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddeti Kınama Günü “25 Kasım 1960 tarihinde Dominik Cumhuriyeti’nde Sosyal Değişim Hareketi’nden Mirabel kız kardeşler, arabalarından indirilerek vahşice öldürülmüşlerdi. Bu olayın unutulmaması için, 25 Kasım Latin Amerikalı ve Karaiblifeministler tarafından “Kadına karşı şiddete son” günü ilan edildi. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından da kabul edilen bu tarih “Kadınlara Karşı Şiddete Duyarlılığı Arttırma ve Bu Şiddeti Kınama Günü” (Awareness Day of Violence Against) adını aldı.” – BM
– Başb. Kadının Statüsü ve Sorunları Gn. Md.
– Başb. SHÇEK Gn. Md.
 
29 Kasım Mevlid Kandili 29 Kasım’ı – 30 Kasım’a Bağlayan Gece
Mevlid Kandilimiz Kutlu Olsun
 
01 Aralık Dünya AIDS Günü (MEB)   – Sağlık Bakanlığı
– Başb.Aile Araştırma Kurumu
– Milli Eğitim Bak. (Sağlık İşleri D.Bşk.)
 
Aralık 1.Hf. Vakıf Haftası (MEB) – 2762 Sayılı Kanunla Vakıflar Gn.Md. kuruldu.
1981’den itibaren kutlanıyor.
– Başb. Vakıflar Gn.Md.  
03 Aralık Dünya Engelliler Günü – Dünya Engelliler Günü
05 Aralık Kadın Hakları Günü
-Seçme ve Seçilme Hakkı Yıldönümü-
05.12.1934 Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı tanıyan Anayasa değişikliği – Başb. Kadının Statüsü ve Sorunları Gn. Md.  
10 Aralık’ı kapsayan Hf. Dünya İnsan Hakları Günü (10) ve Hf. (MEB) BM Genel Kurulunca 10 Aralık 1948 tarihinde “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi” kabul edilmiş ve Resmi Gazete ile 27 Mayıs 1949’da yayınlanmıştır. – Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enst. 
   (TODAİ)
 
11-17 Aralık Mevlâna’yı Anma Hf. Ölümü : 17.12.1273 – Kültür Bakanlığı
– Konya Valiliği
 
12-18 Aralık Tutum-Yatırım ve Türk Malları Hf. (MEB) 18 Aralık 1929’da “Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti kuruldu. Başkanlığına TBMM Reisi Kazım (Özalp) Paşa seçildi. 1929’dan 1946’ya kadar “Milli İktisat ve Tasarruf haftası olarak; 1946-1983 arasında ise “Yerli Malı Haftası” olarak kutlandı. – Milli Eğitim Bakanlığı  
12-18 Aralık Yoksullara Yardım Haftası   – Yoksullara Yardım ve Eğitim Vakfı  
21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü (MEB)   – Türk Kooperatifçilik Kurumu  
21-27 Aralık Verimlilik Haftası   – Milli Prodüktivite Merkezi  
27 Aralık Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi 20-22 Ekim 1919 Amasya toplantısında Meclisin Anadolu’da toplanması kararına istinaden 27 Aralık 1919’da Atatürk ve Heyet-i Temsiliye üyeleri Ankara’ya geldi.    
27 Aralık Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü   – Kültür Bak.
– Ankara Büyükşehir Belediyesi
– Türkiye Yazarlar Birliği
 
31 Aralık 2016 Yılı Sonu;
Hoş Geldin 2017!
 

Comments

Sorry, comments are closed for this item.